Oefeningen Rekenen

BREUK VAN EEN GETAL

BREUKEN < > =

SOORTEN DRIEHOEKEN

FUNCTIES VAN EEN GETAL

SAMENSTELLEN VAN KOMMAGETALLEN

OPTELLEN VAN KOMMAGETALLEN

AFTREKKEN VAN KOMMAGETALLEN

VERMENIGVULDIGEN VAN KOMMAGETALLEN

DELEN VAN KOMMAGETALLEN

VERMENIGVULDIGEN MET 5, 10, 50 EN 100

DELEN DOOR 5, 10, 50 EN 100