Functies van getallen.

Multiple-choice oefening

Kies het juiste antwoord bij elke vraag.