OEFENINGEN

 

 

Op deze site vind je allerlei oefeningen terug die aansluiten bij de leerstof van het basisonderwijs. Zo kan er thuis en in de computerklas ook geoefend worden op sommige vaardigheden.

Veel succes!